Retningslinjer for selvtræning/klubdag:

 

Selvtræning er kun muligt med tilstedeværelse af en instruktør eller et bestyrelsesmedlem fra klubben.
Disse vil annoncere på Facebook hvornår træningen tilbydes.

 

Selvtræning er kun for betalende medlemmer, samt deres hunde, der som minimum har gennemført et begynderkursus.
Hunde der er tilmeldt begynderholdet kan deltage, hvis det på forhånd er aftalt med instruktøren, at der skal trænes på et specifikt problem, under vejledning af denne instruktør.