Vigtige datoer 2022

 

Generalforsamling mandag 21/3 kl 19.30

Opstart af sæson uge 13 (hvis vejret tillader det)

11-12 juni DKK stævne kl. 1-2-3

30/6-3/7 DGI landsstævne i Svendborg

Afslutning 25/6

Så sæt kryds i kalenderen 

Afslutning efterår 2021

 

30 oktober 2021

Her afholds ligeledes klubmesterskab

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu 😊

Nærmere info følger senere

 

Opstart efterår 2021

Malernes hold 16/8

Palles hold 10/8

Franks hold 9/8 dog ingen træning 16/8

Hannes hold 11/8

Karens hold 5/8

50+ 4/8

 

Kassereren udsender mail til alle i løbet af August til alle, som har været tilmeldt forårssæson (dog ikke 50+)

Afslutning 3 juli

 

9:00 Rally begynder og øvet (dommer Karen &Hanne)

9:30 opbygning af agility bane (alle er velkomne til at hjælpe)

10:30 agility alle tilmeldte (dommer Aage)

12:00 frokost (ombygning af bane)

13:00 for sjov løb (dommer Aage)

14:30 præmie overrækkelse

15:00 lotteri

Alle tiderne er kun vejledende

Vi glæder os til at se jer 😎

Klub afslutning

Lørdag d. 3/7-2021

klubmesterskabet udsættes til efteråret

Nærmere info følge....

 

Referat generalforsamling 9/6-2021

Generalforsamlingen 9. juni

Med næsten 3 måneders forsinkelse på grund af coronaregler fik vi gennemført den årlige generalforsamling.

 

Efter valg af dirigent, stemmeoptællere og referent kunne formanden Malene aflægge beretning som følger:

Formandsberetning 2021

 

Så gik der endnu et år og lidt til. Vi nåede lige at sige farvel ved sidste generalforsamling og så var Danmark lukket ned. Det gjorde at vi, ligesom mange andre, ikke kunne starte med træning, som vi ellers havde planlagt. I slutningen af April blev der heldigvis lukket lidt op, og vi fik lov at starte udendørs træning igen. Heldigvis var vores hold jo under den tilladte grænse og vi kunne derfor starte op som vi plejer, kun lidt forsinket. Vi fik også holdt en fin afslutning efter forårssæsonen og lidt rallydyst og DAL blev det da også til.

Et enkelt kursus måtte udskydes til efteråret, da træn din hund krævede brug af en del rekvisitter. Heldigvis lykkedes det alligevel at få det gennemført. Efterårets hold blev gennemført som planlagt og vi nåede lige at afholde klubmesterskabet 2 dage før Danmark lukkede ned igen!

Efter omstændighederne må det vel siges at være et ok træningsår, trods de mærkelige omstændigheder.

Sidst på året fik vi også en glædelig nyhed fra Jem&Fix. De havde godkendt vores ansøgning om penge til at hegne pladsen helt ind, så vi kunne lukke af, både med en låge ud mod parkeringspladsen og vejen, og med hegn ind mod naboen. Kim var styrmand for opsætningen og fik sammen med andre gode kræfter, sat det hele op og endda pyntet lågen så fint med hunde, så man kan se, at vi hører til her.

Mens Danmark var lukket ned og alt træning suspenderet, fik vi planlagt det første DKK stævne i klubben. Dette løb af stablen i stutningen af Marts 2021, hvor det lige kunne lade sig gøre, med et forsamlingsloft på 50 personer. Et rigtig fint første stævne må man sige. Forsamlingsloftet blev sat op til 75, hvilket gjorde, at vi kunne invitere lidt flere med til det andet stævne, som blev holdt Kristi Himmelfartsdag. Endnu engang gik alt rigtig fint og flere spurgte om datoen for det næste stævne hos os. Forhåbenligt kan vi arrangere endnu flere stævner i fremtiden, da dette både er en god mulighed for, at hundene kan løbe i kendte omgivelser, men også en mulighed for, at skaffe lidt flere midler til klubkassen. Lige nu er planen, at søge om at holde stævne igen til August.

Selvom generalforsamlingen i foråret 2021 måtte udskydes, var vi alligevel igen heldige, at åbning for udendørs sport faldt nogenlunde sammen med, at vi var klar til at starte op. Her var det mere det våde forårsvejr der var en udfordring, men vi kom dog igang, nogenlunde som vi plejer.

Foråret bød også på et besøg udefra, da Nordsjællands redningshunde kom på besøg. En rigtig hyggelig dag, hvor alle fik et indblik i, hvad man ellers kan træne med sin hund.

Her til slut, vil jeg gerne sige tak til alle, for at holde det gode humør, trods de udfordrende omstændigheder vi har haft siden sidste generalforsamling. Et særligt stort tak skal selvfølgelig lyde til alle de frivillige kræfter i klubben, som hjælper med stort og småt. Uden jer, ingen klub, så tak til jer.

 

På bestyrelsens vejne, Formand Malene Nielsen

 

 

Herefter fremlagde vores kasserer Jette det reviderede regnskab, der udviste et mindre overskud, således at klubbens egenkapital nu er på godt kr. 76.000.

For det kommende år er der afsat et større beløb (budget kr. 30.000) til anskaffelse af nye redskaber. Samtidig er der en forventet større indtægt ved overskud fra afholdelse af stævner.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Da der ikke var indkommet forslag til drøftelse gik vi over til valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var:

Næstformand Hans Emerslund         Bestyrelsesmedlem Katrine Emerslund

Kasserer Jette Arent                                    Sekretærsuppleant Hanne Hjort

Kasserersuppleant Susan Winkel     Revisor Mai Emerslund

Alle blev genvalgt.

Under sidste punkt “eventuelt” blev drøftet redskaber, hvor Frank havde forslag til nye letvægtsskilte og spring. Bestyrelsen arbejder videre med at finde frem til priser og leverandører.

Malene oplyste at vi undersøger muligheder for at få helt eller delvist financieret et tidtagningsanlæg ved at søge fonde.