Rallydysten 31/3

Resultater fra Rallydysten 31/3

Opdateret 17/3

Så er der udsendt mail, vedr. hold og betaling til alle Cool (dog ikke til 50+)
Så husk at tjek din mail.
Sæsonen starter i uge 14

Kalenderen er også opdateret med vigtige informationer

Forårs sæson 2019

Nu er vi kommet ind i det nye år, og det er på tide at få helt styr på holdene,
der starter d. 1. April.
Hvis du ønsker at træne, vil jeg bede om følgende oplysninger
tilsendt på: fak_agility@yahoo.com 
 
Førers navn 
Hundes kaldenavn
Telefonnummer 
Føres fødselsår 
 
Men husk!
Du er ikke tilmeldt før du har fået mail tilbage fra Jette. 
Vi kan desværre ikke garantere, at der er pladser til alle. 
Kursister der var på hold i efteråret har første prioritet, men kan ikke garanteres plads, da Mathilde har valgt at stoppe og Malene holder pause pga. barsel.
 
Palle opretter et begynderhold. Det bliver tirsdage kl 17-18. Hvis du ønsker at træne på dette, skal du skrive det ved tilmeldingen.
 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde 50+.
 
Sidste frist for tilmelding er: 8 feb 2019

Husk

Generalforsamling d. 6 Marts 2019 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeoptællere
3. Referent
4. Bestyrelse v. formanden aflægger beretning.
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er næstformand, kasserer, sekretærsuppleant, kasserersuppleant, samt revisor 

8.  Eventuelt

 

 

Sponsoraftale med OK Benzin

Vi har indgået en sponsoraftale med OK benzin.
Læs mere HER